اجتماعي شدن كودك


اجتماعي شدن كودك

امیدواریم از خرید خود بهره کافی را برده و به موفقیت نزدیکتر شوید
هموطن گرامی سلام.به صفحه ی دانلود _اجتماعي شدن كودك_خوش امدید.امیدوارم بهره کافی را از اجتماعي شدن كودك ببرید

از منظر علم جامعه شناسی، دوران کودکی یک پدیدهنیست؛ بلکه یک مفهوم است. در واقع پیش از آنکه وجود خارجی داشته باشد، تصویری است که در ذهن مردم جوامع مختلف شکل می بندد.


ادامه مطلبhttp://ir-de.ir/top/univ6709.html